visual artist

ÄGD – konst, hembygd, identitet

Projekt: ÄGD – konst, hembygd, identitet

ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid. Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.

ÄGD har presenterats i form av sju fristående delprojekt i olika skepnader, på lika många platser under åren 2011-14. ÄGD har också verkat inom skolan med stöd från Skapande Skola.

Medverkande konstnärer: Åsa Elieson, Anna Stina Erlandsson, Rikard Fåhraeus, Christina Göthesson, Po Hagström, Karin Häll, Peter Johansson, Mari Kretz, Oscar Lara, Makode Linde, Christian Partos, Tove Stenius, Linda Shamma Östrand.

Presentationerna har skett med stöd från bland andra Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Stockholm stad, kulturförvaltningen. På varje plats har mellan fem och tio konstnärer inbjudits att medverka för att gestalta och utforska frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd och om att vara ägd.

ÄGD har manifesterats i samarbete med skolor, föreningar, bildningsförbund och kulturförvaltningar: Huddinge Hembygdsförening, Sala kommun, Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, Sala Hembygds- och Fornminnesförening, Västmanlands läns museum, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF Stockholm, Ateljéföreningen Turbinen, Brännkyrka Hembygdsförening, Hägerstens Hembygdsförening, Norra Järva Hembygdsförening, m.fl.

ÄGD har blivit uppmärksammat i media, i lokalpress, DN och Kulturradion, P1.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ur  projektbeskrivningen:

Hembygd i vår tid

ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid.
Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.
ÄGD vill skapa utrymmen för tankar och samtal kring frågor som: Vad är hembygd? Vem äger en plats? Vilka är ”de”, och vad ryms inom begreppet ”vi”? Vilka faktorer gör att man känner sig delaktig, välkommen, på en plats, i ett land, i ett sammanhang?
ÄGD vill bidra till nya möten mellan människor av olika härkomst, åldersgrupper, samhällsskikt och yrkesgrupper. Kombinationen hembygdsgård/samtidskonst har en stor potential för dessa möten.
Hembygdsgården symboliserar det svenska kulturarvet. Med samtidskonstens skilda uttrycksmedel, med workshops och texter kommer konstnärer, filosofer och författare att gestalta och utforska frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd, och om att vara ägd.

Begreppet Hembygd

”Hembygd” (ty. Heimat) står för anknytning till en plats, tradition och släkt men är därför också ett begrepp som historiskt annekterats av konservativa och även högerextrema politiska organisationer. ”Hembygd” riskerar därför även idag att bli ett exkluderande begrepp, där de som kommer utifrån blir ”de andra”, de som hör till en annan plats eller ingen plats alls. Mot tanken på hembygd kan man ställa ett mer nomadiskt förhållande mellan individ eller kollektiv och plats. Det samtida urbana livet i Stockholm rör sig mellan dessa poler, med folk som har lång anknytning till staden och andra som är mer mobila, och återigen andra som håller på att bygga upp en mer långsiktig relation till platsen.

Konsten undersöker de processer genom vilka vi blir till som människor i en specifik, lokal hemvärld och hur denna kan verka både som en öppen, inkluderande plats där förändring hela tiden sker, och som en plats för bortträngning och förtryck av oliktänkande och annanhet.

 

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien