visual artist

BARACKKONST

BARACKKONST.

BARACK-KONST, grafisk form: Ola Backström

BARACK-KONST, grafisk form: Ola Backström

10 KONSTUTSTÄLLNINGAR I 9 BYGGBARACKER September 1998: Den svenska valrörelsen var inne i sitt slutskede, och vi som konstnärer ville ge våra kreativa bidrag till den allmänna debatten. BARACK-KONST var inte någon samlad manifestation utifrån en gemensam politisk ståndpunkt, utan hade sin utgångspunkt och inspiration i eviga och aktuella frågor.

KULTURMINISTER MARITA ULVSKOG medverkade vid invigningen av BARACK-KONST på Slussen. Den spontana utvecklingen av invignings-ceremonin, och den kontakt med publiken som uppstod spontant, blev både originell och passande som startskott för projektet. Tio konstnärer, med intresse av att med sitt konstnärliga språk delta i det offentliga samtalet, hade inbjudits att medverka i BARACK-KONST. Konstnärernas uppdrag var inte att förhålla sig till något förutbestämt tema, utan till situationen, d.v.s. till det tillfälliga rummet – Baracken – med dess tillfälliga placering i det offentliga rummet – Gatan / torget – och till den specifika tid som slutspurten inför ett riksdagsval utgör. Barackerna utplacerades på centrala platser, i anslutning till partiernas valstugor, i city, på malmarna, i förorterna. Varje barack inrymde unika konstnärliga gestaltningar, skapade enkom för detta tillfälle.

SAMTAL Konstnärerna fanns på plats vid, eller i, sina installationer under utställningsperioden för att möta sin publik vilket ledde till många inspirerande och givande samtal. Att uppleva hur den egna installationen togs emot, vilka som förstod eller inte ville förstå -”det här är ju ingen konst”- var spännande. Ibland kunde människor med en mycket ringa konstvana bidra med intressanta aspekter på, och associationer kring ens verk, vilket var mycket roligt. Att möta publiken direkt kändes som en utmaning. Inte minst gav det oss som konstnärer ny inspiration. Vår erfarenhet säger att besökarna vågar kommentera ett konstverk som är omgivet av en mer anspråkslös miljö än t.ex en konsthall eller ett galleri. På den plats där vi projektledare själva ställde ut; Vällingby torg, hördes ofta slutsatsen att det alltid borde stå en konstbarack på torget. Kanske vore detta något för en kommunerna runt om i landet; ”konstbodar” som ett komplement till konsthallar? Den stora fördelen med en konstbod ute på ett torg eller en gata är ju att man har möjlighet att nå en bred och blandad publik. Vi hade sammanlagt i Vällingby cirka 450 besökare i vår barack. Som helhet hade BARACK-KONST över 2000 besökare

KONSTNÄRER Bl.a. Antonie Frank, Peter Kinny, Petter Hellsing, Elisabeth Jablonska, Ola Backström, Johan Rosenqvist, Per Hansson.

PRODUKTION Initiativtagare var Art produktion Evenemang. Trycksaker: Ola Backström.

SAMVERKANSPARTNERS Stockholm   Europas kulturhuvudstad `98, Stockholms stad / kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting / kulturnämnden, Statens kulturråd, Skärholmens och Farsta stadsdelsnämnd, Gracia Repro Stockholm AB samt NCC.

PROJEKTLEDARE Annica Einarson och Anna Stina Erlandsson

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien