visual artist

CURA

Cura var tänkt att ge konstnärliga uttryck för vårdandets och omsorgens begrepp ur ett filosofiskt/humanistiskt perspektiv. Utifrån egna och andras erfarenheter ville vi framhålla några av de många dimensioner som temat vård och omsorg har. Det är i vårdögonblicket — som mottagare eller givare av vård och omsorg — man kan få erfara människans storhet eller litenhet, vår förmåga eller oförmåga att känna empati, vår hjälplöshet inför liv och död. Det är ofta i den vårdande situationen som livet ställs på sin spets.

PDF Tidningen cura

Projektets kärna var en vandringsutställning med första vernissage på galleri Enkehuset i Stockholm i augusti 2000. Sedan fortsatte CURA till Konsthallen Passagen i Linköping, Konsthallen i Karlskrona och Konsthallen i Trollhättan. Turnén avslutades under våren 2001.

En viktig del av utställningen var en väntrumsinstallation, till vilken vi på varje utställningsplats hyrde/lånade möblemang, liknande de som återfinns i landets väntrum – vi ville härigenom associera till ett väntrum på en vårdcentral. Här hade publiken möjlighet att i lugn och ro slå sig ned, läsa CURA-tidningen, betrakta utställningen, se och känna på de här mindre utlagda objekten, kanske sticka några varv på den stickning som följde utställningen, lyssna på Werner Aspenströms egen uppläsning av Smärtan, samtala med andra besökare och skriva i gästboken.

Vid sidan om huvudutställningen fanns på varje ort fyra till fem s.k. satellitutställningar, bestående av mindre objekt, CURA-tidningar och bilder. Satelliterna visades i vårdcentralernas eller sjukhusens väntrum, och inkorporerades där med den befintliga miljön. Dess publik var de som av naturliga skäl befann sig i dessa väntrum, dvs patienter, anhöriga och vårdpersonal, personer som vi trodde skulle finna ett särskilt intresse av idén bakom CURA. Här fanns också, gästböcker och information om CURAs övriga arrangemang, samt hur man kunde nå kontakt med oss i kulturföreningen. Dessa satelliter var oömma och lätt-transportabla utställningar, bestående av multiplar som utan svårighet kunde placeras i de befintliga miljöerna.

CURA följdes av seminarium och offentliga samtal kring temat, med inbjudna från ex. filosofin, sociologin och psykoanalysen, personer med praktisk och/eller teoretisk erfarenhet av omsorgens begrepp. Tanken var att inspirera till samtal, diskussioner och egna kulturella uttryck för att gestalta erfarenheter av vård och omsorg. Många visningar hölls för barn och ungdomar. Det visade sig att även barn kunde ta till sig CURAs innebörd, och att många tyckte att utställningen var rolig och spännande.

På Galleri Enkehuset anordnade vi ett filosofiskt seminarium och en teaterföreställning, som gav ytterligare aspekter på utställningens tema.

Tidningen bestod av bilder från utställningen, samt litterära texter, kortare artiklar och notiser. Denna trycksak i form av en gratistidning, trycktes i 10.000 ex. och följde varje del av projektet. Den fungerade självständigt som källa till inspiration och kunskap. Tidningen fanns också som nedladdningsbar PDF på hemsidan. Det var ett medvetet val att göra en gratistidning i stor upplaga, istället för en konstkatalog av det mer exklusiva slaget. Detta för att kunna sprida den i exempelvis väntrum och på skolor, med flera platser utanför utställningsrummen.

En viktig tanke bakom CURA var att projektet skulle finnas tillgängligt för gemene man. Därför var en väl fungerande och lätt-tillgänglig hemsida av största vikt. Här kom att finnas information om projektet, bilder från utställningen, texter publicerade i CURA-tidningen, utdrag från seminarier, mm.

Medverkande konstnärer: Ola Backström, Annica Einarson, Anna Stina Erlandsson, Ylva Kullenberg, Christian Partos, Hannu Remes samt Johan Rosenquist.
Medverkande filosof: fil. mag. Nicholas Smith. Utställningen kom att innehålla måleri, videofilm, foto, ljudinstallation, skulptur, objekt och installationer.
CURA var initierat och producerat av kulturföreningen Art produktion Evenemang/ApE, med ekonomiskt stöd av Stockholms stad/kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting/kulturnämnden och Statens kulturråd samt stöd från respektive utställningshall som bidrog praktiskt och ekonomiskt.
Trycksaker: Ola Backström i samverkan med projektledarna
Hemsida: Johan Carlén i samverkan med projektledarna.
Projektledare och initiativtagare var Annica Einarson och Anna Stina Erlandsson.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien